Jouw basisschool, jouw toekomst!

WELKOM BIJ DE GREBBE

Elk kind verdient een goede toekomst. Basisschool De Grebbe voorziet in onderwijs dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van elk kind, zodat elk kind wordt wie hij/zij is en met een goede basis de toekomst kan ingaan. Daarom zorgen we ervoor dat elk kind het beste uit zichzelf kan halen.

Op onze school zijn verschillende religies en levensovertuigingen vertegenwoordigd. Daarom leren we kinderen goed te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. Net zoals we zelf respectvol omgaan met leerlingen, ouders en collega’s. In een veilige, vertrouwde omgeving zoeken we naar dat wat mensen verbindt.

Kinderen leren veel op De Grebbe. Ze gaan aan de slag met schoolvakken als taal, rekenen, lezen en wereldoriëntatie. Ons team werkt nauw samen om een lesprogramma op maat voor uw kind samen te stellen en aan te bieden. Daarnaast leren kinderen over omgaan met elkaar en met de leerkrachten en kunnen kinderen zich uitleven in sport en spel. Zo ontwikkelen ze vaardigheden waar ze een leven lang voordeel van hebben: samenwerken, het beste uit jezelf halen en daar plezier aan beleven.

DE GREBBE IN HET KORT

  • Op basisschool De Grebbe heerst een fijn schoolklimaat. We bieden regelmaat en duidelijkheid waardoor kinderen zich veilig voelen en tot rust komen.
  • Onze basisschool heeft een intensieve samenwerking met peuteropvang De Grebbe zodat we uw kind een doorgaande leerlijn en pedagogische aanpak bieden.
  • De kinderen starten in groep 1. Daar leren ze hoe je met elkaar omgaat, hoe we onze spullen gebruiken en is er veel aandacht voor taal.
  • We werken altijd met 2 leerkrachten per groep zodat we maatwerk kunnen bieden en de leerlingen de aandacht krijgen die zij nodig hebben.
  • In de groepen 7 en 8 is er naast de leerkracht een leraarondersteuner, onderwijsassistent of Remedial Teacher beschikbaar.
  • Technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen, spelling en studievaardigheden bieden we aan op het eigen onderwijsniveau van uw kind. Alle groepen hebben de roosters op elkaar afgestemd zodat de kinderen tijdens het niveauwerken makkelijk van groep kunnen wisselen. Kinderen voelen zich op deze manier ook geen uitzondering omdat dit bij ons onderwijs hoort.
  • Er is op school begeleiding door een logopedist, fysiotherapeut en psycholoog mogelijk. We bieden op school ook dyslexie- en dyscalculiebehandelingen aan.
  • Door onze intensieve aanpak zijn onze uitstroomresultaten aan het eind van groep 8 bijzonder hoog.

DE GREBBE BASISONDERWIJS

Basisschool De Grebbe hanteert het 5-sterrenschoolconcept, 5 pijlers waarop ons onderwijs is gebaseerd. Op De Grebbe geven we extra aandacht aan rekenen, taal en (begrijpend) lezen. Voor elk kind zijn dit belangrijke vaardigheden. Omdat elk kind zich op eigen wijze en in een eigen tempo ontwikkelt, bieden we maatwerk voor elk kind. We bieden de lesstof op verschillende niveaus aan. Dat kan extra uitleg zijn voor kinderen die de lesstof moeilijk vinden, maar ook extra lesstof voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. Behalve taal, rekenen en andere vakken willen we de kinderen ook vaardigheden aanleren die nodig zijn om mee te kunnen blijven doen en zich verder te ontwikkelen in de maatschappij. Voorbeelden van deze 21st Century Skills (oftewel 21ste eeuwse vaardigheden) zijn kritisch leren denken, problemen oplossen, ict-basisvaardigheden en samenwerken.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig voelt en graag naar school gaat, want kinderen die leren in een fijn schoolklimaat staan open voor uitdagingen en zullen met veel plezier leren. Daarom zorgen wij voor een prettig schoolklimaat voor kinderen én voor hun ouders. U bent dan ook altijd van harte welkom op school. Tot slot streven we naar een doorgaande lijn van de peuters naar de basisschool en hechten we waarde aan een goede samenwerking met de peuteropvang.

DE GREBBE KINDEROPVANG

Kinderen zijn van nature ondernemend. Ze zijn ontdekkingsreizigers, die zelf hun leerproces vormgeven. Hiertoe hebben ze ruimte nodig. In het gebouw van basisschool De Grebbe zit peuteropvang De Grebbe. Is uw kind tussen de 2 en 4 jaar? Dan is hij of zij van harte welkom om een aantal dagdelen (of langer) te komen spelen en ontdekken. Onze pedagogisch medewerkers creëren een veilige, vertrouwde en inspirerende plek, waar uw kind zich in eigen tempo kan ontwikkelen en met plezier leert en speelt. Samen met Raai de Kraai uit de thematische methode Kleuterplein beleeft uw kind veel aansprekende avonturen en ontdekt het de wereld.

OVERBLIJVEN (TSO)

Op basisschool De Grebbe hebben we een continurooster. Alle kinderen blijven over en lunchen samen in de klas met hun zelf meegebrachte eten en drinken. Het overblijven is gratis.