Betrokkenheid
van ouders en
leerlingen

Ouders en school werken samen

Wij geloven dat ouders en school samen één zijn. School en ouders werken samen bij de opvoeding van het kind. Daarom willen wij dat u zich welkom voelt op school. En wij stellen het zeer op prijs als ouders zelf met ideeën voor de school komen.

De Grebbe is meer dan alleen een gebouw waar kinderen naar school gaan. We staan midden in de wijk. Zo werken we samen met diverse organisaties in de wijk, zoals de wijkagent en de gemeente.

We hebben een actieve houding om ouders bij de school te betrekken. Zo zijn er koffieochtenden waar u als ouders mee kunt praten over de school en doen we mee aan het project Onderwijsambassadeurs van de gemeente Bergen op Zoom.

Communicatie via Parro

Wij maken gebruik van Parro, een beveiligde digitale omgeving waar we u op de hoogte houden van actuele informatie over de groep van uw kind of mededelingen die voor de hele school van belang zijn. U kunt ook gebruik maken van een handige app.

De Ouderraad

De Ouderraad werkt mee aan diverse activiteiten en feesten, zoals excursies, Koningsdag, Kerst, Sinterklaas, Suikerfeest en de Culturele Avond. Daarnaast geven ouders ondersteuning bij de leerpleinen. Deze hulp is onmisbaar. Wij zijn dan ook blij dat veel ouders zich hiervoor vrijwillig inzetten!

De Onderwijsambassadeurs

De onderwijsambassadeurs organiseren bijeenkomsten waar ouders op een leuke manier kennis kunnen maken met belangrijke zaken, zoals de schoolorganisatie, de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs, enz. Voor een groot deel kan dit in de eigen taal van de ouders als ze het Nederlands nog niet machtig zijn.

De Onderwijsambassadeurs worden gesteund en gestimuleerd vanuit de gemeente Bergen op Zoom.

MR

Ouders en leerkrachten denken en praten mee over het beleid van de school. Dat doen zij in de medezeggenschapsraad, die instemming of advies kan geven aan de directie en het bestuur (via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Lowys Porquinstichting).

Mocht er iets zijn waar u zich zorgen over maakt of wilt iets benoemen wat goed gaat of wilt u ergens in meedenken, dan kunt u altijd een van onze MR-leden aanspreken. Zij zullen zorgen dat dit tijdens een MR-vergadering aan de orde komt.
De MR komt elke 6-8 weken bij elkaar. Mocht er eerder iets aan de orde zijn, dan wordt er een extra vergadering gepland. Na elke vergadering wordt er via Parro een korte samenvatting naar alle ouders gestuurd, zodat u kunt lezen wat er besproken is.