De Grebbe
peuteropvang in
Bergen op Zoom

OP ONTDEKKINGSTOCHT

Kinderen zijn van nature ondernemend. Ontdekkingsreizigers, die zelf hun leerproces vormgeven. Spelenderwijs vergroten de kinderen hun ervaringswereld. Soms alleen, maar veel vaker samen met anderen. Daarvoor hebben ze ruimte nodig. Op peuteropvang De Grebbe krijgt uw kind de ruimte waar hij of zij dingen voor elkaar kan krijgen. Zo ontwikkelt uw kind zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

VOORSCHOOLSE EDUCATIE

Peuters van 2 tot 4 jaar kunnen één of meerdere dagdelen komen spelen. Heeft uw kind een taalachterstand? Op peuteropvang De Grebbe bieden we een VVE-​programma (voorschoolse educatie) aan en mag uw kind extra dagdelen komen spelen. Zo begeleiden we uw kind stapje voor stapje naar de basisschool.

SPELENDERWIJS LEREN

Op onze peuteropvang kan uw kind spelen en ontdekken in de verschillende (thema)hoeken. Onze pedagogisch medewerkers  laten uw peuter op speelse wijze kennis maken met woorden. Met herkenbare thema’s en woordkaarten stimuleren we de ontwikkeling van uw kind. Voor een doorgaande leerlijn gebruiken we dezelfde thema’s als de kleuters in groep 1 en 2 en is er veel overleg tussen onze pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de onderbouw.

PEUTERPLEIN

Op onze peuteropvang gebruiken we het thematisch speelleerprogramma Peuterplein dat aansluit op het programma Kleuterplein voor de groepen 1 en 2 van het basisonderwijs.

De gevarieerde activiteiten van Peuterplein stimuleren alle ontwikkelingsgebieden die voor kinderen van 0-4 jaar belangrijk zijn, zoals taal, voorbereidend rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek, bewegen en muziek. Zo leert uw kind op een speelse manier de wereld te ontdekken en te benoemen!

VOORBEREIDEN OP GROEP 1

Om de overgang voor uw peuter naar de basisschool gemakkelijker te maken, hebben we oefenmomenten. Kinderen vanaf 3,5 jaar mogen, als ze ingeschreven staan op basisschool De Grebbe, een paar keer per week meedraaien met de kleuters van groep 1. Zo leren zij het dagritme van groep 1, de juf, de kinderen en de klas alvast kennen en dat maakt de overstap naar de basisschool een stukje makkelijker.

Het spelen versterkt bovendien de band tussen de peuters en de kleuters. Uw peuter volgt dan het programma van de kleuters waardoor er een kruisbestuiving ontstaat: spelend(erwijs) leren.

VOORZIENINGEN EN PARTNERS

Samen met u als ouder(s), het Centrum voor Jeugd en Gezin, het consultatiebureau en Auris in nauwe samenwerking met school, houden wij zicht op de ontwikkeling van uw kind. Waar nodig maken we gebruik van logopediepraktijk Taalreis, onderdeel van Het Kindzorgcentrum Educto en van een fysiotherapeute van Kinder-fysio BoZ. Indien nodig worden onze leerlingen met toestemming van de ouder(s) onderzocht. Dit vindt plaats op school, onder schooltijd.